Danh sách các trang web DAP hỗ trợ tải

DAP có thể bắt link và tải file trên các trang sau đây:
Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên khi ứng dụng có phiên bản mới. 

Feedback and Knowledge Base