I suggest you ...

them tinh nang "soan nhac" do chinh tay minh viet ra va may tu dan

8 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  HaiHai shared this idea  ·   ·  Admin →
  completed  ·  RubyCell SupportAdminRubyCell Support (Staff, Rubycell) responded  · 

  Cảm ơn ý kiến của bạn. Hiện bạn có thể sử dụng tính năng ghi âm đẻ ghi lại bản nhạc do bạn chơi và ứng dụng sẽ tự động chơi lại bản nhạc đó. Nếu bạn cần hướng dẫn, xin vui lòng liên hệ support@rubycell.com

  2 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base